Górnośląska Droga św. Jakuba

                                      

Górnośląska Droga św. Jakuba Via Regia, to jeden z odcinków szlaku św. Jakuba wiodącego przez teren Polski od granicy z Ukrainą na wschodzie do granicy z Niemcami na zachodzie. Na trasie od Piekar Śląskich do Skorogoszczy szlakiem opiekuje się Górnośląski Klub Przyjaciół Camino.
W Tarnowskich Górach szlak przebiega przez dzielnicę Repty Śląskie od rezerwatu Segiet, przez źródełko młodości, obok kościoła św. Mikołaja,  przez Ptakowice do Zbrosławic i dalej, i dalej.

Droga św. Jakuba, nazywana również z hiszpańskiego Camino de Santiago, to stary szlak pielgrzymkowy prowadzący do katedry w hiszpańskim mieście Santiago de Compostela, gdzie znajduje się grób św. Jakuba Większego Apostoła. Szlak ten zaliczany jest do trzech najważniejszych dla Europy tras pielgrzymkowych, obok dróg prowadzących do Rzymu i Jerozolimy. Po wizycie Papieża Jana Pawła II
w Santiago de Compostela i jego nawoływaniu do odrodzenia chrześcijańskich korzeni Europy oraz tradycji pielgrzymkowych odtworzono wiele starych szlaków prowadzących do Hiszpanii.
Aktualnie w Polsce znajduje się kilkaset kilometrów oznakowanych Dróg św. Jakuba. Vie Regia przebiegająca przez teren Tarnowskich Gór w Polsce zaczyna się na granicy z Ukrainą. Część zwana górnośląską rozpoczyna swój bieg na moście, na rzece Brynicy w Piekarach Śląskich. Następnie wiedzie przez tak ważne dla mieszkańców Śląska miejsca kultu jak Piekary Śląskie, Góra św. Anny oraz Kamień Śląski, miejsce urodzenia św. Jacka. Na trasie czekają na pielgrzymów przygotowane przez klub pieczątki, jak również krótkie przewodniki. Paszport pielgrzyma upoważnia do wielu zniżek w zakresie noclegów oraz wyżywienia.
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.caminosilesia.pl