UNESCO

Lista światowego dziedzictwa UNESCO to spis ważnych dla świata obiektów dziedzictwa kulturowego i naturalnego, ceniona bardzo przez turystów. W lipcu 2017 roku na listę tę trafiła Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach oraz system gospodarowania wodami podziemnymi.

 

Jak głosi legenda w 1490 roku chłop Rybka znalazł na ziemiach wsi Tarnowice rudę wartościowego kruszcu. Od tego czasu rozpoczęła się „gorączka kruszcowa”, która przyciągnęła wielu rzemieślników, zwykłych robotników, inżynierów i przedstawicieli klas wyższych. Ciągle powstawały nowe kopalnie nazywane „gorami”, a wokół nich tworzyły się hałdy ziemi. W wyniku tej działalności górniczej powstał niepowtarzalny krajobraz.

Po dziś dzień zachowało się wiele cennych obiektów związanych z wydobywaniem rud metali oraz systemem usuwania wód gruntowych z wyrobisk. I właśnie te ocalałe elementy wchodzą w skład 15 z kolei na terenie Polski obiektu Listy światowego dziedzictwa UNESCO. Wpis ten obejmuje w sumie 28 pojedynczych przedmiotów. Jednym z najbardziej znanych w całej Polsce i na świecie jest Zabytkowa Kopalnia Srebra, która od lat 70 XX wieku udostępnia swoje podziemia turystom.

Również Park Miejski znalazł swoje miejsce na tej liście, gdyż stanowi on najlepiej zachowany obszar pogórniczej topografii. Bardziej szczegółowy opis tego dziedzictwa znajdziemy na stronie http://unesco.tarnowskiegory.pl/ i z pewnością żaden z turystów nie może ominąć perły tarnogórskiej, czyli kopalniasrebra.pl/